THANE DISTRIBUTION CENTRE

Jurisdiction of Thane Distribution Center: 

From Thane to Dombivli, Kalyan, Badlapur, 

Titwala & Navi Mumbai


Thane Godown:

Shahu Market Basement,

Shri Namdeo Maharaj Marg, Naupada,

Thane (West) 400 602.


Time : 9.00 a.m. to 5.30 p.m. (Friday Closed)


Tel    : 25432535


Managing Committee:

Chairman  -   Smt. Vasanti Vadke

Secretary  -   Dr. (Smt.) Sunetra Manohar

Treasurer  -   Shri Chandrakant Ursekar

Members   - Shri Sunil Pawar  

Shri Kaustubh Sule

Shri Hari Kadam

Shri Sharad Palkar

Smt. Arundhati Ranade

Smt. Rasika Chandekar

Shri Prabhakar Gavane (Co-opted)

Shri Pradip Chakke (Co-opted)

News & Updates

Events